ul. Wolności 24, 28-221 Osiek;    tel./fax: (15) 867 12 01;    e-mail: zsosiek@gmail.com 

 

Ważne informacje

  Liceum Ogólnokształcące   Liceum Ogólnokształcąe dla Dorosłych   Zasadnicza Szkoła Zawodowa zaświadczenie o praktykach zawodowych...
 Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku w roku szkolnym 2014/2015   zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia...

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska                                                           administrator: T. Zawada