ul. Wolności 24, 28-221 Osiek;    tel./fax: (15) 867 12 01;    e-mail: zsosiek@gmail.com 

 

Ważne informacje

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku w roku szkolnym 2016/2017   zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 1...
    Przywozy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.   Przywozy w roku szkolnym 2016/17....
    Plany zajęć ważne od dnia 02 września 2016r.     Publiczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3, klasy 4-6   Publiczne Gimnazjum klasy 1, klasy 2, klasy 3   Liceum ...
  WNIOSEK - Wyprawka szkolna 2016   Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pała II w Osieku   informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych ...
link do źródła   100 procentowa zdawalność w Liceum Ogólnokształcącym w Osieku. Każda z 12 osób przystępujących do matury może już świętować i aplikować na studia. Oto wyniki w poszczególnych s...

  

 

 

   

 

 

    

 

 

 

  

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska                                                           administrator: T. Zawada