ul. Wolności 24, 28-221 Osiek;    tel./fax: (15) 867 12 01;    e-mail: zsosiek@gmail.com 

 

Ważne informacje

 Plany lekcji na nowy rok szkolny 2015/16, ważne od 01 wrzesnia 2015r.   Publiczna Szkoła Podstawowa klasy I klasy II klasy III klasy IV-VI     Publiczne GImnazjum klasy ...
wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników druk nr. 2     Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręcznik...
                                    W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków z...

 

 

 

 2015 09 11 - uroczystość przekazania szkole sztandaru MIEJSKO-GMINNEGO KOŁA ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH W OSIEKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska                                                           administrator: T. Zawada